Serge Geyens

Van oorsprong ben ik algemeen (A) en psychiatrisch (B) verpleegkundige met sterke intermenselijke en communicatieve vaardigheden met ervaring op managementniveau.
Een resultaatgerichte en doortastende persoonlijkheid, met een natuurlijke intuïtie voor directe communicatie. Mijn aanpak is pragmatisch van aard en gericht op een positieve benadering van de klachten. Hierdoor kijk ik daar waar nodig naar de beperkingen, maar probeer ik met name de mogelijkheden te benadrukken en te activeren.
Mijn werkwijze is gericht op een verantwoorde re-integratie van cliënten waarvan zowel werkgever als werknemer ook op de langere termijn profiteren.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen