Miranda op’t Veld

Mijn persoonlijke motivatie om mij te bewegen in de functie als bedrijfsmaatschappelijk werker komt voort uit mijn natuurlijke interesse in het menselijk gedrag en het ontstaan van (complexe) problematiek en hoe deze vervolgens op te lossen. De onderliggende emoties en beweegredenen van gedrag: ‘’het waarom?’’ intrigeren mij. Graag word ik ingezet als zijnde ‘’het instrument’’ bij uitdagingen die zich daarvoor lenen. Op professionele wijze integreer ik mijn (mensen)kennis en kunde als re-integratieadviseur in mijn trajecten.

De meerwaarde van werken als bedrijfsmaatschappelijk werker ligt er voor mij in gelegen dat de mensen in mijn trajecten al werkzaam zijn bij een werkgever, zodoende kun je sterker preventief en curatief werken. Je bent als ware de spil tussen de werkgever en de medewerker, dat maakt het werk voor mij uitdagend en interessant, omdat het bestaat uit diversiteit en dynamiek waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Het spreekwoord luidt dan ook: ‘’ hoe maak ik van die olifant weer een mug?’’ Onder elk verwijt is een wens gelegen. Ik werk sterk gericht op de kern van de problematiek en maak onderscheid tussen bijzaak en hoofdzaak. Ik werk zowel zakelijk en tegelijkertijd persoonlijk, oplossingsgericht en ik bied een professionele distantie. Als professional ligt mijn kracht erin gelegen om in het eerste contact al een gezonde basis te leggen tussen mij en de klant. Daarnaast ben ik analytisch van aard en bestaat er het vermogen om snel adequaat te handelen: dit geschiedt op een gezonde en creatieve manier.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen