slide rocks
Michelle van der Hoeven

Michelle van der Hoeven

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn in het werkveld van Human Resource Management heb ik in 2011 het aanbod om mij te ontwikkelen tot Bedrijfsmaatschappelijk Werker. Juist de combinatie van enerzijds de ‘zakelijke’ aspecten van het werkterrein HRM en anderzijds de specifieke aandacht voor de psychosociale – en/of sociaal maatschappelijke problematiek van de medewerker, maakt mij tot een resultaatgerichte Bedrijfsmaatschappelijk Werker.

Mijn begeleiding en ondersteuning zijn enerzijds gericht op het psychosociale welzijn van de medewerker en anderzijds gericht op de inzetbaarheid. Hierbij besteed ik aandacht aan hoe de medewerker adequaat kan omgaan met situaties en/of gebeurtenissen die hem of haar uit evenwicht hebben gebracht en aan hoe dit in de toekomst is te voorkomen dit gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid. Ik hecht waarde aan een goede samenwerking met alle belanghebbenden, zijnde medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts.

Het is voor mij een uitdaging om naast de curatieve zorg ook preventief te werken aan het terugdringen, voorkomen en beperken van psychosociale – en/of sociaal maatschappelijke problematiek van medewerkers. Dit in samenwerking met gerelateerde disciplines binnen de arbeidsorganisatie.