slide rocks
Gery

Gery Kamerman

Als professional wil ik graag ondersteunen bij het oplossen van en het omgaan met eventuele problemen in het werk of het dagelijks leven.
Vanuit een neutrale houding, maar zeker met respect en openheid probeer ik samen met de klant problemen te ordenen en te verhelderen.
Mijn jarenlange ervaring op het gebied van hr, re-integratie en loopbaanbegeleiding maakt  dat ik vanuit vele hoeken de problematiek kan aanvliegen.
Met oog voor de persoon in relatie tot zijn/haar werk, lever ik als bedrijfsmaatschappelijk werker een verbindende bijdrage.