Verzuimmanagement

Is uw werknemer lange tijd ziek geweest en vindt u het lastig om deze werknemer te begeleiden bij de re-integratie op de werkvloer? Of is er sprake van frequent verzuim? Dan doet u er goed aan om eens contact op te nemen met BMW Voor Elkaar BV. Wij bieden u professioneel verzuimmanagement om dreigend verzuim vroegtijdig te leren signaleren en te zorgen dat het ziekteverzuim verminderen zal.

Hoe gaan wij te werk?

Aan de hand van individuele gesprekken met beide partijen wordt de problematiek geanalyseerd en wordt gekeken in hoeverre zij in staat zijn om hun eigen standpunt juist te verwoorden. Bij het starten van de bemiddeling is dit de werkwijze die wij hanteren tijdens het proces:

  • Transparantie: met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving, maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW (Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW)
  • Na iedere inzet van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers krijgt u een procesmatige terugkoppeling en waar mogelijk eveneens een inhoudelijke terugkoppeling
  • U bent altijd op de hoogte in welke fase van de begeleiding u staat en afstemming is op ieder moment mogelijk
  • Er wordt altijd gekeken welke professional het beste bij uw organisatie past of welke professional de specifieke kennis in huis heeft voor de door u gestelde hulpvraag
  • Inzet kan plaatsvinden op interventiebasis. Inzet is ook mogelijk op basis van een vast dagdeel per week of per maand. Onze professional houdt dan het spreekuur op de samen met u overeengekomen dag.
  • Onze professionals werken kortdurend, dat wil zeggen 4 tot 6 consulten na de intake. Halverwege de begeleiding is er een tussenevaluatie
  • Gesprekken vinden voorkeur plaats op uw locatie. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk een gesprek te voeren bij uw werknemer thuis

BMW Voor Elkaar BV

BMW Voor Elkaar BV staat voor korte lijnen en snelle inzetbaarheid. Ons landelijk netwerk bestaat dan ook uit ervaren en zelfstandige bedrijfsmaatschappelijke werkers uit verschillende regio’s, zodat er altijd wel iemand bij u in de buurt is om u te helpen met verzuimmanagement. Wij ondersteunen zowel werkgevers als werknemers bij psychosociale problematiek, waarbij wij een maximaal aantal consulten van zes hanteren om zo oneindige trajecten te voorkomen.

Contact opnemen

Wilt u graag hulp bij het ziekteverzuim verminderen, omdat u hier zelf niet helemaal uit komt? Schakel dan BMW Voor Elkaar BV in! Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0343-700235 of per mail contact opnemen via info@bmwvoorelkaar.nl

Wil je meer informatie?

Contact opnemen