Vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen ook ingezet worden als uw externe vertrouwenspersoon of kunnen dienen als sparringpartner voor uw interne vertrouwenspersonen. Onze visie is wel dat onze professionals of werkzaam zijn als bedrijfsmaatschappelijk werker voor uw organisatie of als vertrouwenspersoon. Wij kunnen uw organisatie eveneens ondersteunen bij het opstellen en implementeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen oftewel psychosociale arbeidsbelasting.

Wil je meer informatie?

Contact opnemen