slide rocks

Consultancy

BMW Voor Elkaar kan uw sparringpartner zijn wanneer u, uw leidinggevenden of teamleiders worstelen met de effecten van de problematiek van uw werknemer. In de praktijk wordt vaak gestart met empathie voor een situatie maar na verloop van tijd wordt de empathie minder en kan die omslaan in irritatie. Hoe draagt u  als werkgever op de juiste wijze zorg voor uw werknemer waarbij een ieder elkaars verantwoordelijkheid respecteert?